Om FBB

FBB er Slots- og Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark. Hjemmesiden består af en offentlig del, hvor alle kan søge oplysninger, samt en ikke-offentlig del til brug for kommunernes og Slots- og Kulturstyrelsens registrering og sagsbehandling.

FBB indeholder oplysninger om landets ca. 7100 fredede bygninger og om de ca. 370.000 bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet. Desuden indeholder FBB basisoplysninger om landets flere end 4 mio. bygninger. Disse informationer stammer fra Bygnings- og Boligregister (BBR), hvorfra de opdateres automatisk.

Fredede bygninger

Registreringen af de fredede bygninger er Slots- og Kulturstyrelsens ansvar, og den finder sted i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Alle fredede bygninger er fredet både ind- og udvendigt. Det betyder, at man ikke må ændre på bygningen uden Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse. Læs mere om, hvordan styrelsen freder bygninger, og om de regler, der gælder for fredede huse.

Bevaringsværdige bygninger

Kommunerne kan efter bygningsfredningsloven udpege bygninger som bevaringsværdige i forbindelse med deres kommuneplan eller i en lokalplan. Slots- og Kulturstyrelsen kan også udpege bevaringsværdige bygninger. Det er altid kommunerne, der har ansvar for de bevaringsværdige bygninger, også selv om de er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen.

Mange af de bevaringsværdige bygninger er udpeget i forbindelse med de kommune- og kulturarvsatlas, som blev udarbejdet fra 1990-2006 af fredningsmyndighederne og kommunerne. Atlassene indeholder en vurdering af bevaringsværdien i kommunens bygninger opført før 1940. Bevaringsværdien angives på en skala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Resultaterne af denne vurdering kan ses i FBB.

En del kommuner har siden opdateret disse vurderinger og suppleret med bygninger, som af forskellige grunde ikke indgik i atlassene. Foreløbig har ca. 355.000 bygninger fået vurderet deres bevaringsværdi.

Læs mere om registrering af bevaringsværdi.

Fotografier

FBB rummer i øjeblikket ca. 380.000 fotografier, hvoraf ca. 160.000 er offentligt tilgængelige. Antallet af billeder vokser dog til stadighed dels ved nyoptagelser, dels ved samkørsel med Slots- og Kulturstyrelsens digitale billedarkiv.

Opdatering af bevaringsværdier og fredningsoplysninger

Mens Slots- og Kulturstyrelsen holder FBB opdateret med de seneste oplysninger om fredninger, er det kommunerne, der har ansvar for at opdatere oplysningerne om bygningernes bevaringsværdi. Det kan dog forekomme, at de nyeste fredningssager eller bevaringsvurderinger endnu ikke er indberettet.

Hvis man har brug for definitive svar omkring en bestemt bygnings frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), bør man derfor:

  • kontakte kommunen angående bygningens bevaringsstatus
  • kontakte Slots- og Kulturstyrelsens enhed for Fredede Bygninger (fbyg@slks.dk) angående bygningens fredningsstatus.

Før kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler vi et opslag p? FAQ, hvor man kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om FBB.

Teknisk tilgængelighed

Webstedet "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger" anvender åbne standarder for at sikre tilgængelighed i en række forskellige webbrowsere og platforme, herunder de fleste nyere browsermodeller. Specielt anvendes følgende standarder:

HTML 4.01 Transitional
CSS 2
ECMA-262 (Javascript)
DOM (level 2)

Webstedet lever op til statens retningslinjer for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed og er derfor blandt andet egnet til brug med handicaphjælpemidler.

Webstedet anvender XML og web services til at sikre interoperabilitet med andre websteder og systemer.

Privatlivspolitik

Besøg på Fredede og Bevaringsværdige Bygninger er generelt anonymt. Hjemmesiden registrerer dog, at der har været besøg, samt hvilke sider der er besøgt. Derudover fortæller de fleste browsere om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Firefox 3.0.11. Specielt registreres:

  • Besøgendes IP-adresse
  • URL på besøgte sider
  • Tidspunktet for besøget
Disse oplysninger bruges til løbende at få statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke i denne statistik muligt at genkende enkeltpersoner.

Hvis du sender en e-mail i forbindelse med en konkret sag til en af de kontaktadresser, som nævnes på webstedet, eller din henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, vil din henvendelse blive lagt på sagen. Sagens akter vil være omfattet af reglerne i bl.a. offentligheds- og forvaltningsloven.

Regler for brug

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger er en gratis tjeneste, som Slots- og Kulturstyrelsen stiller til rådighed for offentligheden og landets kommuner. Tjenesten kan anvendes til de fleste formål uden styrelsens godkendelse. Bemærk dog:

Webstedet stilles til rådighed som en ressource for interesserede borgere og professionelle brugere. Informationen på webstedet produceres af kommunerne og af Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen stiller ingen garanti for rigtigheden af oplysninger på webstedet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må anvende tjenesten til et bestemt formål, så kontakt Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00