Adgang til den ikke-offentlige del

FBB består af en offentlig del, hvor alle kan søge oplysninger, samt en ikke-offentlig del til brug for Slots- og Kulturstyrelsens registrering af fredede bygninger i Danmark og for kommunernes registrering og sagsbehandling af de bevaringsværdige bygninger. Det kræver et brugernavn og en adgangskode at komme videre til den ikke-offentlige del af FBB databasen. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Log ind
Brugernavn:

Adgangskode:
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00