FAQ

Spørgsmål: Ved søgning i FBB er jeg blevet opmærksom på fejl og unøjagtigheder i de registrerede oplysninger. Hvordan får jeg dem rettet?
Svar: Oplysningerne om de fredede bygninger er Slots- og Kulturstyrelsens ansvar. Henvendelse herom sker til Slots- og Kulturstyrelsen, enhed for Fredede Bygninger på e-mail bygogplan@slks.dk. Spørgsmål eller kommentarer til ejendommens eventuelle bevaringsværdi skal rettes til kommunen. Drejer det sig om fejl i de registrerede grunddata (BBR), har man pligt til selv at korrigere informationerne. Kontakt kommunen for nærmere oplysninger.

Spørgsmål: Hvad er en SAVE-registrering?
Svar: SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment". Der er tale om et system til beskrivelse af bygningers arkitektoniske kvaliteter. Systemet bliver benyttet i forbindelse med bevaringsundersøgelser og udarbejdelse af kulturarvsatlas. Læs mere om registrering af bevaringsværdi.

Spørgsmål: Når jeg klikker på "Log ind", bliver jeg bedt om at taste brugernavn og adgangskode til den ikke-offentlige del. Hvad bruges den ikke-offentlige del til, og hvordan kan jeg få adgang til den?
Svar: Det er normalt kun sagsbehandlere i kommunerne, der kan få brugernavn og adgangskode til den ikke-offentlige del af FBB. Herfra kan de rette og tilføje oplysninger, primært bevaringsundersøgelser, samt uploade billeder af bygninger. Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen for nærmere oplysning.

Spørgsmål: Må jeg gerne udskifte vinduerne i mit hus, som har bevaringsværdi 3?
Svar: Det er altid kommunen, der har ansvar for de bevaringsværdige bygninger. Man bør derfor kontakte kommunen for at høre, om ens hus evt. er omfattet af restriktioner, f.eks. i en lokalplan.

Spørgsmål: Jeg bor i et bondehus fra 1765, som er meget velholdt. Hvorfor har det ingen bevaringsværdi?
Svar: Huset ligger formentlig i en kommune, som ikke har fået udarbejdet noget kommuneatlas. Langt de fleste bevaringsvurderinger er foretaget i forbindelse med de kommuneatlas, der udkom i perioden 1990-2006. De dækker ikke hele Danmark, og derfor er der hvide pletter på FBB's danmarkskort. At et hus ikke er vurderet, er på ingen måde ensbetydende med, at det ikke har nogen bevaringsværdi.

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00